ครั้งแรกของประเทศไทย
ชมเทปบันทึก"ย้อนหลังสัมมนาสด"การฝึกบินขั้น
พื้นฐานออนไลน์ รุ่นที่ ๑

ครั้งแรกของประเทศไทย บันทึกเทปคืนวันเสาร์ที่ 14 พ.ย 58 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาออนไลน์ ฝึกบินร่มบินและร่มร่อนในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๑
คลิ๊กดูเทปสัมมนาฝึกบินขั้นพื้นฐาน ออนไลน์ รุ่นที่ ๑


กรุณาคลิ๊กดูวิธีเข้าห้องสัมมนาฝึกบินขั้นพื้นฐานออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

กรุณาคลิ๊กดูวิธีเข้าห้องสัมมนาฝึกบินขั้นพื้นฐานออนไลน์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ

กรุณาคลิ๊กดูวิธีเข้าห้องสัมมนาฝึกบินขั้นพื้นฐานออนไลน์บนมือถือในครั้งต่อไป
ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่า กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยครับCopyright © www.kengglider.com ขอสงวนริขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550