อ๊ะ อ๊ะ ถ้าหากช่องทางนี้ทำให้คุณ รู้จักผมมากยิ่งขึ้น คุณอยากรู้จักไหมล่ะ ครับ >>> >>> คลิ๊กที่นี่ ทันที และ เดี่๋ยวนี้.!!! <<<

Hide
Show
Call Us  088-5240171 Line id : kengglider | kengglider.com@gmail.com
 Categories : PARAMOTOR-PARAGLIDING-HANGGLIDER

 

 

 
สวัสดีท่าน ผู้ มีใจ รัก กีฬา การบินทุกท่าน วันนี้ ผมได้ทำ “คลิปวีดีโอ” เพื่อ การเรียน การสอน และ แนะนำวิธี

การฝึกบินขั้นพื้น ฐาน สำหรับ ท่าฝึก ใน คลิปวีดีโอ นี้ จะมาสอน ท่าฝึก “ฟอร์เวิร์ด” และ ” รีเวิร์ด” ซึ่งจะเป็นท่าทางในการบินทั้ง ร่มบิน พารามอเตอร์ ParaMotor และ ร่มร่อน พาราไกลดิ้ง ParaGliding และจะเป็น

ท่าทาง ที่เราต้อง ใช้ สำหรับบินดังนั้น เรามารู้จัก ท่าบิน ที่เรียกว่า ท่า ฟอร์เวิร์ด กันก่อนเลยนะครับ โดยปกติ

แล้ว “ท่าฟอร์เวิร์ด” นี้เราจะใช้ ทำการขึ้นบินในกรณี ที่มีกระแสลม ไม่แรงมากนัก หรือว่า ไม่มีลมเลย เพราะ ท่านี้ เราผู้เล่น หรือ นักบิน จะต้องทำการวิ่ง ไปข้างหน้า พร้อมกับ การตั้งร่ม ขึ้น มาให้อยู่ด้านบน ศ๊รษะ โดยตัว ร่ม ไม่

 

เอียง ไปทาง ซ้าย หรือ ขวา ต้องทำให้ ร่มขึ้น อยู่ ด้าน บนศีรษะ เท่านั้น โดย จะมี “ไรเซอร์เอ” เป็นตัว ทำให้ร่ม

 

ขึ้น ถ้าจะ อธิบาย ให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น ก็คือ เป็น สายที่ ทำหน้าที่  ตั้ง ร่มขึ้น นั่นเอง ซึ่งมี ความจำเป็นมาก ในการขึ้น บินทุก ครั้ง เช่นเดียว กับ ท่า ” รีเวิร์ด” ที่ต้อง ใช้ ” ไรเซอร์เอ” เป็น การตั้ง ร่มเพื่อให้ ร่ม ขึ้นมาอยู่ด้าน

บนของ ศีรษะ นักบิน จึง จะทำการขึ้น บินได้ จะต่าง กัน ก็ตรงที่ ท่า ” รีเวิร์ด” จะ ต้อง กลับ ตัวโดยการหัน หน้า

หรือ ตัว ผู้เล่น เข้าหา ร่ม หรือ จะพูด ให้เข้าใจ มากกว่านี้ ก็คือ ให้ผู้เล่น หัน หน้าเข้าหา ร่ม นั่นเอง ซึ่ง จะต่างกับ ท่า ” ฟอร์เวิร์ด” ที่ผู้เล่น จะต้องหัน หลัง ให้ กับร่ม ดังนั้น ท่า “รีเวิร์ด” เป็น อีก ท่าหนึ่ง ที่ผู้เล่น จำเป็น จะต้องใช้

 

บิน เพราะ ท่านี้ ผู้เล่น จะต้องใช้ บิน ตอน ที่มี กระแสลมที่แรง จึงจะทำการ ใช้ ท่า ‘รีเวิร์ด”นี้ได้ ด้วยกระแสลม ที่

 

แรง นั่น เอง ผู้เล่น จึง จำเป็น ที่ต้อง ขึ้นบิน ใน ท่านี้ ถ้าไม่เช่นนั้น แล้ว อาจ ทำให้เกิด การ เสียหาย แก่อุปกรณ์ ได้ ดังนั้น ท่า บินร่ม ที่เป็น ท่า “รีเวิร์ด” จึง เป็นท่าฝึกบิน ที่ ยาก และ ข่อนข้าง ใช้เวลา ในการฝึกมาก ทั้ง นี้ ขึ้น

อยู่กับ ทักษะ ของ ผู้ฝึก แต่ ระท่าน บางท่าน อาจใช้ เวลา นาน หลายชั่วโมง แต่ กลับ บางท่าน อาจ ใช้ เวลา

 

แค่ ชั่วโมงเดียว ก็ทำได้ แล้ว ทั้ง นี้ก็ขึ้น อยู่ กับ ทักษะ ความสามาตร ของแต่ ระท่าน แต่ อย่างไร ก็ดี ทั้ง ท่า

‘ฟอร์เวิร์ด” และ “รีเวิร์ด” เป็น ลักษณะ ท่าทาง ขึ้นบิน ทั้ง ร่มบินพารามอเตอร์ ParaMotor และ ร่มร่อนพาราไกลดิ้ง ParaGliding ดังนั้น แล้ว การขึ้นบิน ใน แต่ระครั้ง จะ ต้อง ใช้ ลักษณะ ท่าทาง ที่จะ ทำ การบิน

 

ในแต่ระครั้ง ก็ไม่พ้น สองท่านี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า ขนะ ที่กำลัง จะทำการ บินนั้น สภาพภูมิอากาศ เรื่อง ของ

 

กระแสลม และ สถานที่ ที่จะทำการขึ้น บินนั้นเป็นอย่างไร .?

 

kengglider

 

 

 

 

 

 

kengglider

แชร์ สิ่งที่คุณรู้ ให้ " เพื่อนของคุณ " ถ้าเพื่อนของคุณ ชอบ และ รัก กีฬาการบิน อย่างเดียวกับคุณ.?

 Posted on : August 4, 2017
Tags:

About

Facebook Comments